Scroll Top

11 vaner for vellykkede mennesker

Gode Vaner er noe vellykkede mennesker er gode på. Suksess og å være vellykket kan for mange virke som noe skummelt og slitsomt, og mange tror det er bare en viss type mennesker som kan oppnå det.
Vaner for vellykkede mennesker

Gode vaner er noe vellykkede mennesker er gode på. Suksess og å være vellykket kan for mange virke som noe skummelt og slitsomt, og mange tror det er bare en viss type mennesker som kan oppnå det. Og i tillegg kan suksess defineres på forskjellige måter. For noen er det å klare å dra på jobb hver dag. For andre er det å nå en fjelltopp.

Mental trener Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH

Men suksess er ikke så skummelt og vanskelig som man skulle tro. Selv om flaks og genetikk kan spille en rolle i noen kontekster, er suksess basert på sunn atferd som blitt til på grunn av gode vaner. All atferd du har nå, er lært over tid, og det betyr at du også kan lære ny atferd. Vi er hele tiden under utvikling, og alt du gjør i dag er på grunn av etablerte vaner.

Alle vaner, store og små, du har i dag er et resultat av repeterte handlinger over tid. I snitt tar det ca 66 dager å etablere en ny vane. Studier forteller at det tar mellom 18 og 254 dager å endre en vane.

Quora er det en egen tråd som er dedikert til å dele de viktigste vanene til mennesker som er dyktige og vellykkede mennesker. Business Insider har samlet sammen 11 av de mest spennende vanene. Dette er nødvendigvis ikke oppskriften på suksess, men det er verd å teste ut.

For å endre en vane må det starte med hvilken identitet du selv ønsker at du har. Altså den type person du ønsker å være. Du skal ikke endre personlighet, men det er fult mulig å adoptere atferd fra mennesker som har hatt suksess tidligere. I det du skal til å endre en van, spør deg selv; “Hjelper denne vanen meg i å bli den typen person jeg ønsker å bli?” “Gjør denne vanen at jeg oppnår det jeg ønsker i livet?

Du vil legge merke til at ingen av disse vanene krever operasjoner eller forvandlinger i livet. Husk endring av hver lille vane kanskje ikke gir et utslag der og da, men at alle små endringer sammen vil ha en enorm effekt i fremtiden.

I stedet handler det om å gjøre små justeringer i dine daglige rutiner som potensielt gir deg enorme gevinster i lenger fremme.

Vil du prate med en mentaltrener? Book gratis samtale på telefon her.

Oversikt over vanene til vellykkede mennesker

Her kan du lese om noen av vanene som vellykkede og suksessfulle mennesker har

Vane 1: Vellykkede mennesker har møter med seg selv

En av brukerne på Quora og forfatter Michal Stawicki sier at under research han gjorde da han skrev sin bok om suksess la han merke til følgende;

“På det høyeste nivået i profesjonell idrett anser de ferdigheter og teknikker som en selvfølge. Du når ikke det nivået uten det. Det som skiller vinnerne fra de andre er at de ikke bruker tid på å finpusse ferdighetene, men de har mer tid på å perfeksjonere deres indre dialog”

Samtidig så antyder studier fra University of Michigan på at det å snakke med seg selv som om du skulle snakke med noen andre i samme situasjon, kan hjelpe deg med å takle stressende situasjoner. Spesifikt bruk av pronomenet “du” eller fornavnet ditt istedenfor “jeg”. Du kan for eksempel si: “Dette klarer du, Lars”.

Men andre studier forsket på av professor og psykolog K Anders Ericsson viser at fokus på bevisst trening og praksis er nøkkelen til suksess. Så det er her lett å forstå at ved å ta i bruk både målbevisst ferdighetstrening og indre dialog kan lede til suksess.

Vil du delta på workshop for å lære å endre vaner? Se våre arrangementer her

Vane 2: Vellykkede mennesker skriver dagbok

Stawicki påpeker at flere historiske personer førte journaler, inkludert den romerske keiseren Marcus Aurelius og den franske keiseren Napoleon Bonaparte.

Men du trenger ikke å strebe etter verdensherredømme for å dra nytte av å føre dagbok. En studie fra University of Iowa fant at journalføring om tanker og følelser hjalp studenter med å takle stressende hendelser.

I tillegg kan du bruke notatene du fører til noe nyttig. Her noterer du både opplevelser og følelser, men også andre viktige ting du lærer på reisen fra der du er i dag og til du lever livet med suksess.

Vane 3: Vellykkede mennesker ser verdien i å meditere

To Quora-brukere skrev at meditasjon er en av de viktigste vanene for vellykkede mennesker.

Faktisk har forskning funnet at meditasjon har en rekke mentale og fysiske helsefordeler, fra å forbedre hukommelsen til å øke medfølelsen til å styrke immunsystemet.

Og kjente og suksessfulle mennesker som Jack Dorsey og Oprah Winfrey sier at de praktiserer meditasjon daglig.

Meditasjon trenger ikke være noe skummelt eller åndelig. I praksis handler det om oppmerksomhetstrening og avkobling, og noe alle mennesker har godt av å gjøre. I samfunnet vi er en del av med impulser, likes og stress, kan meditasjon være med på å lære deg å kjøle ned systemet når det koker.

Det finnes flere meditasjonsapper du kan laste ned, og spillelister på Youtube som du kan ta i bruk.

Vane 4: Vellykkede mennesker tar kontroll over følelsene sine

Vellykkede mennesker «er emosjonelle mennesker som andre», skriver Himani Kapoor, og siterer en Lifehack-artikkel. “Men de håndterer følelsene sine smart.”

Som psykoterapeut Amy Morin fortalte Business Insider, er mentalt sterke mennesker svært klar over hvordan følelsene deres påvirker tankene og atferden deres, og de følger med på svingningene i følelsene deres gjennom dagen. En god vane er å ta kontroll på og styre følelsene.

Følelser er det som motiverer vår autopilot og gjør at vi får lyst til å gjenta en ny atferd vi ønsker å ha.

Ønsker du å etablere nye vaner eller ta til deg en ny atferd for å oppnå de resultatene du ønsker, kan riktig mental trening være det som er med på å dytte deg i riktig retning.

Vil du delta på workshop for å lære å endre vaner? Se våre arrangementer her

Vane 5: Vellykkede mennesker setter av tid til, og nyter å lese

Waqar Ahmed påpeker at mange av verdens mest suksessrike mennesker, inkludert Bill Gates, er ivrige lesere.

Investor legenden Warren Buffett bruker angivelig rundt 80 % av dagen på å lese. Facebooks Mark Zuckerberg lovet å lese en bok annenhver uke i 2015. Tech milliardær Elon Musk har sagt at han lærte å bygge raketter ved å lese bøker.

Ahmeds råd for å bli en bokorm? «Bare les det du er interessert i» og start med noen få sider om dagen.

En av nøklene til å endre eller etablere nye vaner er å starte smått. Følger man det som kalles 2-minutters regelen, er det enormt mye enklere å etablere en vane. Vi mennesker er eksperter på å blåse opp proporsjonene på det vi skal gjøre. Vaner kan du lære å etablere. Vi holder workshop der du lærer å komme i gang med nye vaner. Se oversikt over arrangementer her.

Regelen sier at hvis du for eksempel ønsket å begynne å trene 3 dager i uken, start med å bare pakke treningsbagen, eller dra til treningssenteret jevnlig. Ønsker du å begynne å lese bøker, start med å lese 1 side hver dag. Regelen betyr at du bryter ned den nye vanen i noe som bare tar 2 minutter å gjennomføre. Det vil si bare starten på handlingen du skal ha.

Vane 6: Vellykkede mennesker kommuniserer tydelig

Janis Butevics siterer den samme Lifehack-artikkelen, som bemerker at vellykkede mennesker “er gode kommunikatorer og de jobber bevisst med det.”

Du kan begynne å forbedre kommunikasjonsatferden din ved å sjekke ut disse syv nøkkelferdighetene til mesterkommunikatører, inkludert å bruke riktig tone og kroppsspråk, og være direkte og ærlig.

Sterkt kroppsspråk, holdning og indre dialog er med på å forsterke troen og tilliten til deg selv. Studier fra Harvard fant at det å rette seg opp i ryggen, stå stødig, frem med brystkassen og hendene på hoftene og puste godt, som om du er superwoman eller superman (power posing), viste en økning av testosteron nivå med 20% og senket nivå av kortisol etter bare 2 minutter per dag.

Vil du prate med en mentaltrener? Book gratis samtale på telefon her.

Vane 7: Vellykkede mennesker trener selvkontrollen

Butevics påpeker et annet poeng fra Lifehack-artikkelen: Vellykkede mennesker “forstår viktigheten av disiplin og selvkontroll.

Men minst én ekspert sier at det handler mer om å unngå fristelser. I sin bok “Atomic Habits” skriver forfatter James Clear at “‘disiplinerte’ mennesker er flinkere til å strukturere livene sine på en måte som ikke krever heroisk viljestyrke og selvkontroll. De bruker med andre ord mindre tid i fristende situasjoner

Vane 8: Vellykkede mennesker har vaner og rutiner de holder fast ved

I et slettet svar på siden påpeker Amy Yeole at vellykkede mennesker “har spesifikke rutiner og ritualer fra tidlig morgen til kveld“. Det å følge daglige rutiner er selve nøkkelen til å beholde en vane over tid. For noen kan dette i første omgang virke veldig kjedelig. Men fordi vi mennesker er styrt av etablerte vaner som utføres ubevisst, så kan man redefinere dette.

Hvis du klarer å etablere en ny vane til den er automatisert, dvs uten at du lenger trenger å bruke energi på det, så har du mye mer frihet og kapasitet til å fokusere på det du ønsker å gjøre.

For eksempel starter John Paul DeJoria, medgründer av Patron tequila og Paul Mitchell hårprodukter, hver dag med fem minutters stille refleksjon.

Og Arianna Huffington, medgründer og redaktør av The Huffington Post, leser bøker, altså fysiske bøker, før hun legger seg hver kveld.

Vane 9: Vellykkede mennesker setter pris på alenetid og ensomhet

Yeole nevner at vellykkede mennesker “har litt ‘egentid’ hver dag.”

I følge psykoterapeuten Morin, frykter ikke mentalt sterke mennesker alenetid. I stedet ser de det som en sjanse til å reflektere og fylle på energien. Hun anbefaler å bruke noen minutter hver dag til å være alene med tankene dine for å bearbeide det som skjer rundt deg.

Fordelen med å sette av tid til deg selv er at du får en pause fra meldinger, push-varsler, spørsmål fra kolleger eller annet mas. For mange er det trening som skal til, og kanskje meditasjon kan hjelpe til med å lære deg dette?

For mange mennesker er den første tiden med dette neste uutholdelig, men her kan du ta i bruk 2 minutters regelen for å etablere en vane som vi beskrev litt lenger opp i artikkelen. Tren på å ha egentid først i 2 minutter og bli mestre de to minuttene, før du øker til 4 minutter, 6 minutter. Så klarer du til slutt 60 minutter hver dag på deg selv.

Vane 10: Vellykkede mennesker er pliktoppfyllende

Kyriacos Antoniou skriver at vellykkede mennesker vanligvis er svært pliktoppfyllende.

Det betyr at de er organiserte, ansvarlige og hardtarbeidende, og er i stand til å kontrollere impulsene sine. Trening på selvkontrollen hjelper deg med å styre impulsene dine som ikke hjelper deg i retning av å bli den typer person du ønsker.

Forskning har funnet at samvittighetsfullhet er det eneste store personlighetstrekket som konsekvent forutsier suksess, når det gjelder faktorer som inntekt og jobbtilfredshet. Det er delvis fordi samvittighetsfulle mennesker er flinkere til å sette og oppnå mål, spesielt i møte med hindringer. Blir du flink på å etablere gode vaner som dytter deg i retning av det du ønsker å oppnå, vil du ha en større mulighet for suksess.

Vane 11: Vellykkede mennesker er utholdende

Smitaa Balaji fremhever utholdenhet som en topp vane for vellykkede mennesker. Selv om utholdenhet i seg selv ikke er en spesifikk vane, så er det det å bestemme seg for å ikke gi opp. Du vil legge raskt merke til at du har mye mer å gå på hvis du bare fortsetter litt til. Du lærer da kroppen din til at det er mulig å holde ut.

Det går sammen med teorier fra en nevrovitenskapsmann og en psykolog, som sier at din første tanke neppe er den beste. Vellykkede mennesker vet det, så de fortsetter å komme med ideer til de endelig treffer midt i blinken.

Endring av små vaner i hverdagen

 • Vaner er selv forbedringens rentes rente. Å bli 1 prosent bedre hver dag utgjør svært mye i det lange løp.
 • Vaner er et tveegget sverd. De kan virke for deg eller imot deg, det er derfor det er så viktig å forstå detaljene.
 • Små forandringer merkes ofte ikke før du når en kritisk terskel. De største resultatene av en selvforsterkende prosess kommer senere. Du være tålmodig.
 • En liten vane er en liten vane som er del av et større system. Akkurat som atomer er molekylenes små byggeklosser, er små vaner det som til slutt gir store resultater.
 • Vil du ha bedre resultater, så ikke bare fokuser på mål. Målet er med å i vise deg en retning for hvor du skal, og å holde deg motivert. Prosessen er endringene av små vaner. Når du vet målet ditt, så konsentrer deg om systemet ditt i stedet.
I Re Boot er vi alle mennesker fra prestasjons relaterte yrker, lang erfaring fra næringsliv og gründerlivet, og det er en smart investering for deg å bruke en mentor eller en coach til å holde deg på track på vei til målet. Som du har forstått gjennom denne artikkelen er det de små vanene i hverdagen din som vil utgjøre den enorme forskjellen på om du får det du vil, oppnår det du ønsker eller blir den personen du vil være. Endring av vaner er ikke bare for toppledere i næringslivet, idrettsutøvere eller kjendiser. Det er for deg også!
send oss en melding

Avtal en økt med mental trening slik at vi kan bli kjent med deg og hva som stopper deg fra å klare å nå målet ditt.

Mental trener Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH
Mental trener Morten Ustad
Morten Ustad
PARTNER | DAGLIG LEDER | SALGSTRENER
Sabina Bergstad-Vinnes
Sabina Bergstad-Vinnes
MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH
Morten Krogstad
Morten Krogstad
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH
Lars Adolfsen
Lars Adolfsen
PARTNER | PERFORMANCE COACH

  Vi lover å ikke spamme deg, men heller sende deg nyttig informasjon

  Leave a comment

  You must be logged in to post a comment.
  Personvern Preferanser
  Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.
  Verified by MonsterInsights