Scroll Top

Coaching for bedrifter og team

Coaching for bedrifter og team
Din bedrift bør vurdere å booke samtaler med oss hvis dere…:
 1. Ønsker å øke produktiviteten og effektiviteten innad i teamene deres.
 2. Trenger å utvikle ledernes coaching ferdigheter for å bedre motivere og lede teamene.
 3. Ønsker å skape et psykologisk trygt arbeidsmiljø der medarbeidere føler seg trygge på å ta risiko og innovere.
 4. Vil styrke bedriftskulturen og arbeide mot felles verdier og mål.
 5. Har behov for å forbedre salgsprestasjonene og salgskompetansen i salgsteamet.
 6. Sliter med høy turnover og ønsker å forbedre medarbeiderengasjementet.
 7. Trenger hjelp med å definere og jobbe mot klare, målbare forretningsmål.
Coaching for bedrifter og team
Vil du teste prestasjonsnivået ditt som leder? Trykk på knappen nedenfor for å sjekke
Den beste investeringen en sterk leder kan gjøre, er å investere i ansatte. En undersøkelse publisert i Linkedin Workplace Learning Report (2019), forteller at 94% av medarbeidere sier de vil bli værende i selskapet lenger hvis selskapet investerte i deres læring og utvikling. Ansatte bør derfor ha mulighet til både ny læring, personlig utvikling og en coach for å sparre med.
Et større metastudie fra 2016 på effekt av trening viser at kun 10 % av programmene var effektive. (The Great Training Robbery April 21, 2016)
Overveldende bevis og erfaring viser imidlertid at de fleste selskaper ikke klarer å omsette ansattes læring til endringer i individuell og organisatorisk atferd, eller til forbedret finansiell prestasjon. Enkelt sagt oppnår ikke selskaper den avkastningen de forventer på sine opplæringsprogrammer og utdanning. Ved å investere i opplæring som sannsynligvis ikke vil gi god avkastning, er toppledere og deres HR-fagfolk medvirkende til det vi har begynt å kalle «The Great Training Robbery»
Studien tilbyr et rammeverk som støtter vår treningsmodell og andre studier innen prestasjon, atferd og endring. Rammeverket som studien tilbyr for å integrere ledelse og endring og utvikling i organisasjonen består av følgende sekvens av skritt:
 • Det øverste lederteamet definerer en inspirerende strategisk retning for å motivere endring i organisasjonssystemet.
 • Deretter utvikler de en diagnose av organisasjonen basert på fortrolige intervjuer med nøkkelpersoner på lavere nivå, og deretter omstrukturerer de mønsteret av roller, ansvar og relasjoner som er nødvendige for å gjennomføre strategien.
 • Tidsnær ekstern coaching og feedback fra coach følger for å hjelpe folk til å bli mer effektive i sine nye roller, ansvar og relasjoner (implisitt læring)
 • Klasseromsundervisning for å formidle nødvendige tekniske ferdigheter og kunnskap (eksplisitt læring)
Den anerkjente atferdsforskeren og psykologen K Anders Ericsson har i flere tiår forsket på “how to aquire expertise in any domain” og har kommet frem til at for å prestere bedre må man følge prisippene i Delberate Practice (bevisst praksis) med en skrittvis erafrings- og feedback basert tilnærming til ferdighetstrening.
Dette, sammen med forskningen på kultur (psykologisk trygghet av Amy Edmundson), gjør også at det utvikles det som kalles en Growth mindset (Dr Caroll Dweck) læringskultur basert på agile lederprinsipper.
Er du bevisst på hvor mye din bedrift taper ved å ha uengasjerte ansatte, en kultur uten psykologisk trygghet og god kommunikasjon?
En bedrift er avhengig av velfungerende og effektive team. En bedrift med en dårlig kultur og umotiverte og uengasjerte medarbeidere, taper penger.
En studie fra 2009 fant at bedrifter med mer engasjerte medarbeidere kunne nyte en økning på 26% høyere inntekt per ansatt (Taleo Research, 2009). Hva ville den summen betydd for ditt firma? En annen global studie fra 2020 fant at uengasjerte medarbeidere er et tap på 18% av årslønn per medarbeider (Gallup, 2020). Hvilken betydning har dette tallet for ditt firma? Regn ut i vår kalkulator nedenfor hva kostnaden for ditt selskap er →.
coaching for bedrifter og team
Skap suksess i din bedrift gjennom effektiv ledelse, salgstrening og optimal gruppecoaching

Kjemper bedriften din med å forbedre effektivitet, produktivitet eller salg? La oss hjelpe dere å utnytte vitenskapelig og evidensbasert forskning og metoder på å skape effektive team, utvikle og trene effektive ledere, og forbedre salgsresultatene til bedriften. Vi er eksperter på å forvandle et potensial til høy ytelse og prestasjoner. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

Ved å forstå og optimalisere din gruppedynamikk, og investere i skreddersydd ledertrening og salgstrening, kan du forvandle organisasjonen din til en høyeffektiv enhet.

Coaching I en stadig mer konkurransepreget verden

I en stadig mer konkurransepreget verden, er det avgjørende for bedrifter å ikke bare overleve, men også å blomstre. Det krever mer enn bare en sterk forretningsplan – det krever en dyp forståelse av din organisasjons psykologi, gruppedynamikk og salgsmekanismer. Her kommer vi inn i bildet.

Basert på forskningen til K. Anders Ericsson om ‘Gullstandarden’ – begrepet om å streve etter mestring og utvikling i en profesjonell læringsarena, hjelper vi bedrifter med å forbedre de interne prosessene, og oppnå optimal effektivitet. Ved å følge Dr. Carol Dweck‘s forskning om ‘Mindset’, veileder vi ledergrupper til å utvikle en vekstmentalitet (Growth Mindset) som er nødvendig for å overkomme daglige utfordringer og fremme vekst og innovasjon. Vi tror også sterkt på betydningen av ‘Grit’, et konsept introdusert av Angela Duckworth, som understreker betydningen av å bygge en grunnmur av lidenskap og utholdenhet i å oppnå suksess over tid.

Ved å bruke denne forskningen som grunnlag, tilbyr vi en rekke tjenester til bedrifter, inkludert:

 • Ledertrening: Vi trener ledere for å bli de beste coachene. Gjennom personlig utvikling og mestring av ledelsesverktøy, vil lederne dine bli bedre rustet til å motivere teamene sine og oppnå bedre resultater.
 • Salgstrening: Salg er drivkraften i enhver bedrift. Vi hjelper salgsteamene dine med å utvikle ferdigheter og strategier som øker salget og forbedrer kundeopplevelsen.
 • Gruppedynamikk: Vi analyserer og forbedrer gruppedynamikken i teamene dine. Gjennom workshops og treningsøkter, vil medarbeiderne dine lære å samarbeide mer effektivt, noe som resulterer i bedre produktivitet og høyere medarbeidertilfredshet.

Vi anerkjenner at hver organisasjon er unik, og derfor tilpasser vi våre tjenester til hver kundes spesifikke behov, og skreddersyr en plan for trening på ferdigheter. Vi tar hensyn til din bedrifts verdier, mål og utfordringer for å utvikle en skreddersydd plan som vil hjelpe deg med å oppnå dine mål.

Bedrifter med kultur av psykologisk trygghet

Å skape en kultur av psykologisk trygghet er en annen kritisk faktor for suksess i enhver organisasjon. Ifølge forskning utført av Google’s Aristoteles-prosjekt og Amy Edmondson, bidrar en atmosfære av psykologisk trygghet til å fremme et miljø der ansatte føler seg trygge på å ta personlig risiko, gjøre feil,  og uttrykke sine tanker og ideer. Dette fører til høyere nivåer av kreativitet, problemløsning og innovasjon.

I 2012 ville Google finne ut hva som kjennetegner det mest effektive teamet, og studerte 180 team i 3 år. Resultatet var klare:

Psykologisk trygghet: Psykologisk trygghet refererer til en persons oppfatning av konsekvensene ved å ta en mellommenneskelig risiko, eller en tro på at et team er trygt for risikotaking i møte med å bli sett på som uvitende, inkompetent, negativ, eller forstyrrende. I et team med høy psykologisk trygghet, føler lagkamerater seg trygge på å ta risiko rundt sine teammedlemmer. De er trygge på at ingen i teamet vil ydmyke eller straffe noen andre for å innrømme en feil, stille et spørsmål, eller komme med en ny idé.

Pålitelighet: I pålitelige team fullfører medlemmene pålitelig kvalitetsarbeid i tide (i motsetning til det motsatte – unnvike ansvar).

Struktur og klarhet: En persons forståelse av jobbforventninger, prosessen for å oppfylle disse forventningene, og konsekvensene av ens prestasjoner er viktige for teamets effektivitet. Mål kan settes på individ- eller gruppenivå, og må være spesifikke, utfordrende og oppnåelige. Google bruker ofte Mål og Nøkkelresultater (OKR) for å hjelpe til med å sette og kommunisere kortsiktige og langsiktige mål.

Mening: Å finne en følelse av formål i enten arbeidet selv eller resultatet er viktig for teamets effektivitet. Arbeidets betydning er personlig og kan variere: økonomisk sikkerhet, støtte til familie, bidra til teamets suksess, eller selvuttrykk for hvert enkelt individ, for eksempel.

Påvirkning: Resultatene av ens arbeid, den subjektive vurderingen av at ditt arbeid gjør en forskjell, er viktig for team. Å se at ens arbeid bidrar til organisasjonens mål kan bidra til å avsløre påvirkning.

Men hvordan vet du om din organisasjon har disse utfordringene? Her er noen vanlige tegn på at din bedrift kan dra nytte av coaching og trening:

 • Lav produktivitet eller effektivitet
 • Mangel på innovasjon eller kreativitet
 • Høy ansatt turnover
 • Lavt salg eller dårlig kundeopplevelse
 • Dårlig teamkommunikasjon eller samarbeid
 • Ledere som sliter med å motivere eller veilede sine team
 • Frykt for å feile
 • Usunn lederkultur

Hvis du gjenkjenner noen av disse problemene i din organisasjon, er det på tide å ta handling. Vi er her for å hjelpe deg med å transformere din organisasjon og oppnå enestående resultater.

Coaching, ledertrening og gruppetrening

Gjennom våre faktabaserte programmer innen ledertrening, salgstrening og gruppedynamikk, hjelper vi deg med å utvikle dyktige ledere, bygge høyeffektive team og skape en kultur av suksess. Vi tilbyr også personlig mentaltrening for enkeltpersoner og team, for å hjelpe dem med å mestre stress, forbedre fokus og øke produktivitet.

Vårt mål er å gi deg verktøyene og støtten du trenger for å oppnå dine forretningsmål. Vi tror at med riktig veiledning og støtte, kan din organisasjon nå nye høyder av suksess.

Er du klar til å begynne reisen mot bedriftssuksess? Kontakt oss i dag for en gratis samtale om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon med å vokse og blomstre.

Har du spørsmål eller har et team der du ønsker å delta på andre tider enn det du finner i kalenderen kan du booke en gratis samtale på telefon her:
Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH
Lars Adolfsen
Lars Adolfsen
PARTNER | PERFORMANCE COACH
Morten Ustad
Morten Ustad
PARTNER | DAGLIG LEDER | SALGSTRENER
Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.
Verified by MonsterInsights