Scroll Top

Kultur i team

Kultur i team med mennesker: Nøkkelen til suksess i organisasjoner og idrettslag

Du bør vurdere å bestille en gratis kulturanalyse hvis du…:
 1. Ønsker å forstå mer om hvordan din organisasjons kultur påvirker teamets ytelse og produktivitet.
 2. Leter etter objektive målinger på teamets kultur, inkludert psykologisk trygghet og vekstinnstilling.
 3. Vil identifisere og forstå områder for forbedring innenfor teamets kultur og samhandling.
 4. Trenger å etablere klare benchmarks for teamkultur for å sette realistiske forbedringsmål.
 5. Ønsker å forbedre samarbeidet og forståelsen på tvers av forskjellige avdelinger i din organisasjon.
 6. Vil skape en læringskultur hvor feil blir sett på som læringsmuligheter, og ikke bare feil.
 7. Er klar for å investere i langvarig endring, men trenger hjelp til å vite hvor du skal starte.
Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH

Hvorfor er kultur i et team så viktig?

Teamkultur er selve grunnlaget og motoren for hvordan medlemmer i et team samhandler, løser oppgaver og når målsetninger. Men også for å oppleve utvikling både personlig og som team. En sterk, positiv kultur fremmer samarbeid, innovasjon og høye prestasjoner, mens en svak eller negativ kultur kan demotivere medarbeidere, hindre produktivitet og skape konflikt.

Professor Amy Edmondson fra Harvard University fant i sine studier at et nøkkelkomponent i en effektiv teamkultur er psykologisk trygghet. Dette er troen på at man i et effektivt team, kan ta personlig risiko, komme med sine ideer, stille spørsmål, gi både kritikk og feedback, og innrømme feil, uten frykt for straff eller latterliggjøring.

Psykologisk trygghet oppmuntrer til åpenhet og tillit, noe som er viktig for å oppnå felles mål. Uten dette er det lavere sannsynlighet for å skape et effektivt team. Google sitt Aristoteles Project ville finne ut hva som kjennetegner det mest effektive teamet. De studerte 180 team i 3 år og fant at opplevelse psykologisk trygghet til å ta personlig risiko scorer høyt.

Vekstinnstilling (Growth Mindset) og læring

Dr. Carol Dweck, fra Stanford University, en ledende forsker på personlighetspsykologi, har identifisert konseptet med en vekstinnstilling eller Growth Mindset – troen på at evner og intelligens kan utvikles gjennom hardt arbeid, gode strategier og innspill fra andre.

En vekstinnstilling skaper en læringskultur innen et team, hvor feil blir sett på som læringsmuligheter snarere enn fiaskoer.

Hvordan blir de beste best?

Professor Anders Ericsson, en ledende ekspert på ekspertprestasjoner, påpeker at nøkkelen til mestring og utvikling ligger i Deliberate Practice, “bevisst praksis” – fokusert, strukturert, målrettet og utfordrende trening av ferdigheter.

Når mennesker i ferdighetstrening blir bevisst sin egen praksis og jobber etter gullstandarden, vil de beste bli best. I en organisasjonskultur preget av bevisst praksis, blir kontinuerlig læring, forbedring og personlig utvikling prioritert.

Ericsson har i over 40 år, forsket på prestasjoner og er en anerkjent professor på teamet og har ikke funnet noe bevis som kan si at det er noe som viser at et talent er medfødt.

Forbedring av teamkultur

Hos oss har vi erfaring med å bygge sterk teamkultur, både i næringslivet og i idrettslag. I et fotballag vi arbeidet med, fokuserte vi først på å bygge en kultur av psykologisk trygghet og det har bidratt til at unge spillere nå tør å ta mer plass og sjanser.

Vi har også hjulpet organisasjoner med å knytte sterkere bånd på tvers av avdelinger, noe som har skapt en positiv kultur med høy grad av psykologisk trygghet.

Din mulighet til å utvikle teamkultur

Ved å bestille en gratis kulturanalyse fra oss, kan du identifisere svakheter, få et utgangspunkt for forbedring og etablere benchmarks i din organisasjon eller idrettslag.

En kulturanalyse vil avdekke objektive fakta, istedenfor at dere “tror” eller “føler”. Vi tilbyr en No Cure No Pay-løsning, som betyr at du kun betaler hvis analysen gir verdifull innsikt i forbedringsområder.

Etter at vi har presentert resultatene, kan dere velge å enten gå videre med oss der vi trener teamet til å bli et sterkt team, eller vi skisserer veien videre for dere.

Sammendrag:

 • Teamkultur er avgjørende for samarbeid, innovasjon og høye prestasjoner.
 • Psykologisk trygghet er en viktig del av en effektiv teamkultur.
 • En vekstinnstilling/ Growth Mindset skaper en læringskultur hvor feil blir sett på som læringsmuligheter.
 • “Bevisst praksis” er nøkkelen til mestring og kontinuerlig forbedring.
 • Vi tilbyr gratis kulturanalyse for å hjelpe deg med å forbedre din organisasjonskultur.
Book et kort online møte med oss for å få kulturanalysen
Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH
Lars Adolfsen
Lars Adolfsen
PARTNER | PERFORMANCE COACH
Morten Ustad
Morten Ustad
PARTNER | DAGLIG LEDER | SALGSTRENER
Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.
Verified by MonsterInsights