Ole Christian Sandvoll

Ole Christian Sandvoll er sertifisert mental trener og utdannet offiser på befalsskolen. Han har jobbet i flere større salgsorganisasjoner i Norge og har drevet flere selskaper. I 2014 startet han sitt første firma. Fokuset til mentaltrener Ole Christian Sandvoll er bedre prestasjoner gjennom tydelig identitet, målsetting, endring av vaner, viljestyrke og målbevisst ferdighetstrening. Han jobber med selgere, enkeltmennesker, idrettsutøvere og næringslivsledere. Målet med coaching timene er å jobbe utenfor komfortsonen, i lærings sonen, strekke seg etter de små seierene, og på sikt endre vaner. Coachingprogrammet Go Beyond Good Enough for grupper og lag legger vekt på Kultur, Verdier, holdninger og identitet, Mindset, Psykologisk Trygghet.  
Verdier og identitet

27 jan: Verdier og identitet – hva er så viktig med dette?

Samlet sett spiller verdier og identitet en kritisk rolle i personlig utvikling og vekst. Ved å forstå og aligne våre verdier og identitet kan vi skape en følelse av formål og retning i livet vårt, og åpne oss opp for nye muligheter og opplevelser. Det er en kontinuerlig prosess, men ved å være bevisst og intensjonell kan vi fortsette å vokse og utvikle oss som individer.