Scroll Top

Navigering gjennom motstand til endring: En nevrologisk tilnærming til effektiv endringsledelse og ferdighetstrening

Endringer kan ofte møte sterk motstand, spesielt i et arbeidsmiljø. Det er imidlertid viktig å forstå at motstanden du får mot endringen ofte ikke skyldes en mangel på vilje fra ansatte.

Forståelse av endring og endringsmotstand

Endringer kan ofte møte sterk motstand, spesielt i et arbeidsmiljø. (Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. (2011). Det er imidlertid viktig å forstå at motstanden du får mot endringen ofte ikke skyldes en mangel på vilje fra ansatte. Motstanden kan være rotfestet i hvordan hjernen vår fungerer. Det er altså en nevrologisk utfordring. Men det finnes måter å gjøre det på.

Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH

Hjernen vår, i sin konstante streben etter forutsigbarhet og kontroll, kan finne på å gå i trusselmodus når for mye endring blir introdusert på en gang. En fight, flight eller freeze modus. Litt som om at du er trengt opp i et hjørne. Hva gjør du nå. Skal du slåss, flykte eller fryser du til helt og bli lammet?

Dette er en naturlig beskyttelsesmekanisme som har bidratt til at vår art overlever, men kan hindre at vi aksepterer endringer i en bedrift, eller i livet generelt. Dette gjelder for endring av atferd og vaner også. Forskning viser at for mye endring blir registrert som en trussel av hjernen, noe som kan føre til endringsmotstand.

Effekten av endring på hjernens funksjon

Når vi blir utsatt for betydelige endringer, begynner hjernen å reagere som om den står overfor en fysisk trussel. Energien strømmer vekk fra Prefrontal Cortex (PfC) – det området i hjernen som er ansvarlig for rasjonell tenkning og planlegging – til amygdala og andre områder som utløser en kamp, flukt eller fryse-respons.

Denne endringen i energifordeling kan føre til redusert kognitiv funksjon, redusert læringsopptak og redusert ytelse. Det er absolutt ikke de resultatene vi ønsker å se i løpet av implementering av endring i en bedrift.

Det samme gjelder for trening på salg i en salgsorganisasjon. Hvis du ønsker andre resultater, er det nyttig å gjøre endringer. Men siden hjernen vår hater endringer vil du med stor sannsynlighet møte motstand til endring. Her er det grunnleggende verktøyet å etablere en læringsarena med psykologisk trygghet, akseptere at vi alle kommer til å begå feil, og lære et steg av gangen, sånn at hjernen ikke går i en trusselmodus.

Hvordan tilrettelegge for vellykkede endringsprosesser?

For å overvinne endringsmotstanden, og dermed muliggjøre en vellykket endringsprosess, må vi ta hensyn til disse nevrologiske responsene. Det er flere tiltak som kan tas for å redusere trusselmodus og dermed fremme en mer vellykket endring:

  • Kommunikasjon: Forskning viser at proaktiv kommunikasjon er viktig under endringsprosesser. Det hjelper hjernen til å forutsi og få oversikt, og reduserer følelsen av trussel.
  • Medbestemmelse: Involvering av ansatte i utformingen av endringer gir en følelse av kontroll, noe som reduserer trusselresponsen og øker sannsynligheten for at endringene blir akseptert.
  • Empati: Ved å forstå at endring kan være vanskelig, kan arbeidsgivere lettere utforme tiltak som er spesifikke og passende for deres kontekst, noe som gjør det lettere for ansatte å håndtere endring.
  • Små skritt: Forskning av en av verdens mest anerkjente professorer innen atferdspsykologi K Anders Ericsson har i over 40 år studert hva som gjør at noen kan “acquire expertise in any domain”, og noe han kaller The Gold Standard. Han fant at en skrittvis tilnærming med små steg og mestringsmål, sammen med bevisst praksis (Deliberate Practice) er det som gjør at vi mestrer.

Rollen av ferdighetstrening og salgstrening i endringsledelse

 

I sammenheng med endringsledelse, kan ferdighetstrening og salgstrening være svært verdifull. I stedet for tradisjonelle kurs, tillater ferdighetstrening og salgstrening en mer dyptgående, praktisk tilnærming til læring.

Dette gir ansatte verktøyene de trenger for å tilpasse seg og mestre nye utfordringer som endringer kan medføre. Vi må altså jobbe etter en stegvis prosess med små mestringsmål av gangen for å oppleve mestring. Videre, siden treningen er mer håndfast og erfaringsbasert, er det mer sannsynlig at læringen integreres og brukes, noe som hjelper til med å bryte ned barrierene for endring.

Embracing Change Through Training and Empathy

 

Endringsmotstand er en naturlig menneskelig respons og er forankret i hvordan hjernen vår fungerer. Ved å forstå dette, kan vi begynne å utforme mer effektive endringsledelsesstrategier, der kommunikasjon, medbestemmelse og empati er kjernepunkter.

Samtidig kan ferdighetstrening og salgstrening hjelpe oss med å gi ansatte de nødvendige verktøyene de trenger for å navigere i og mestre endring. Det som i sin tur kan gjøre bedriften til en mer motstandsdyktig og tilpasningsdyktig i møte med fremtidige utfordringer.

Nevrologi og endring – vitenskapelige bevis

For å forstå hvorfor hjernen vår motstår endring, kan vi se på nevrovitenskapen. En studie publisert i “Journal of Neuroscience” i 2011 forklarte hvordan hjernen vår har en tendens til å favorisere kjente scenarier og rutiner.

Det viser at det faktisk er mer energiintensivt for hjernen å prosessere nye informasjoner og situasjoner, noe som forklarer dens innebygde motstand mot endring (Iaria, G., Chen, J. K., Guariglia, C., Ptito, A., & Petrides, M. 2007).

Den komplekse naturen til endringsledelse

Ferdighetstrening gir et effektivt alternativ til vanlig kursing for å hjelpe ansatte til å tilpasse seg endringene. Denne typen trening fokuserer på praktisk anvendelse av kunnskap, noe som gjør det lettere for ansatte å forstå og akseptere de nye prosessene eller prosedyrene.

Ferdighetstrening gir ansatte konkrete ferdigheter som de kan bruke i deres daglige arbeid, noe som hjelper dem å føle seg mer trygge og kompetente. Dette kan redusere motstanden mot endring.

Menneskelige faktorer i endringsledelse

I tillegg til de nevrologiske og praktiske aspektene, spiller menneskelige faktorer en avgjørende rolle i endringsledelse. Å bygge en kultur av tillit, oppmuntre åpen kommunikasjon og gi ansatte følelsen av at deres meninger og bekymringer er verdsatt, kan bidra til å dempe motstanden mot endring.

Empati og forståelse er nøkkelfaktorer her, da de kan hjelpe ledere å forstå de unike utfordringene hver ansatt kan møte under en endringsprosess.

Konklusjon: Veien fremover

 

Hver organisasjon er unik, og det samme gjelder dens endringsprosesser. Imidlertid er det klart at en dyp forståelse av hvordan hjernen reagerer på endring, sammen med en sterk vekt på kommunikasjon, medbestemmelse, empati, og ferdighetstrening, kan forbedre sannsynligheten for en vellykket endringsprosess.

Ved å anerkjenne og takle motstanden mot endring, kan bedrifter bygge mer motstandsdyktige og tilpasningsdyktige organisasjoner, klare for utfordringene i morgendagens arbeidsverden.

Book gjerne et møte med oss hvis du vil vite litt mer om hvordan vi kan bistå dere i en slik endringsreise. Book en samtale her ➔

Først kan det også kanskje være interessant å bestille en gratis kulturanalyse for å avdekke grad av psykologisk trygghet i teamet? Vi kjører No Cure No Pay her, noe som gjør at hvis det viser seg at alt er i skjønneste orden, betaler dere heller ingenting. Klikk her for å få mer info om dette ➔

Var artikkelen nyttig? Avtal en gratis samtale

Ole Christian Sandvoll
Ole Christian Sandvoll
PARTNER | MENTAL TRENER | SALGS- OG LEDERCOACH
Morten Ustad
Morten Ustad
PARTNER | DAGLIG LEDER | SALGSTRENER
Lars Adolfsen
Lars Adolfsen
PARTNER | PERFORMANCE COACH
Julianna Weber
Julianna Weber
MENTALTRENER | HYPNOTERAPEUT

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.
Verified by MonsterInsights